دبیرستان دوره اول میعاد
 
 
سالانه با شروع سال تحصیلی همزمان با هفته پرشکوه دفاع مقدس در دبیرستان غیر دولتی میعاد جشن سال جدید برگزار میشود تا دانش آموزان با روحیه ای شاداب برای ورود به سال تخصیلی جدید آماده شوند.